The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.12.1796

Dvs. den danske forfatter Friederike Brun, hos hvem Johann Pohrt var ansat som huslærer.

Last updated 14.12.2018