The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.5.1819

Formentlig den danske baron Herman Schubart, som brevet igennem omtales antydningsvist. Muligvis havde Schubart, der, som det fremgår af det foregående, havde lånt penge i Genova, lovet at Thorvaldsen på sin hjemrejse til Danmark ville indløse gælden.

Last updated 03.09.2008