The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.5.1819

Den danske godsejer Peder Brønnum Scavenius, som var blevet udnævnt til kammerjunker i 1818.

Last updated 29.01.2017