The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–June 1839

Dvs. den danske greve, generalmajor, hofmarskal, ordensskatmester Christian Ove Haxthausen.

Last updated 24.09.2018