The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.3.1818

Det påpeges i udgiverens note markeret med asterisk, at der formentlig er tale om Carl von Roeder. Roeder var preussisk generalløjtnant og general à la suite for den senere kong Friedrich Wilhelm 4.

Last updated 01.08.2018