The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 19. og senest 23.3.1803

600 romerske sequiner svarede til 1320 romerske scudi, en pris, der iflg. Thieles udsagn, jf. Thiele I, p. 183, blev anset for en lav pris for så stort et arbejde. Hope lovede Thorvaldsen yderligere 200 sequiner, hvis resultatet blev tilfredsstillende. Denne bonus omtales bl.a. i Patrick Moirs brev af 8.4.1806. Eftersom denne bonus ikke fremgår af kontrakten, har aftalen enten været mundtlig eller nedfældet på et andet, nu tabt dokument.
Holder tesen om Thorvaldsens senere prisfastsættelse af egne værker stik, jf. referenceartikel herom, har Thorvaldsen da også i denne handel ladet sig nøje med mindre, end han siden normalt gjorde.
Se i øvrigt evt. referenceartikel om datidens møntenheder for mere herom.

Last updated 07.01.2013