The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 19. og senest 23.3.1803

Udtrykket er en forkortelse for det franske “fait double”, her i betydningen af udfærdigelsen af et dokument in duplo, altså i to ligeværdige dokumenter. Således var den oprindelige kontrakt mellem Hope og Jason udfærdiget i to eksemplarer – et til Thorvaldsen og et til Hope. Ingen af disse originalkontrakter kendes i dag. For en tilsvarende brug af det fulde udtryk, se under pkt. 6 i kontrakt af 30.9.1820 om monumentet for astronomen Nicolaus Copernicus, A113: “Ce contract fait à double est signé par les deux parties”.

Last updated 07.01.2013