The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 19. og senest 23.3.1803

Dette udtryk henviser til, at dokumentet er en afskrift af den originale kontrakt, der var forfattet i to lige gyldige eksemplarer: et til Hope og et til Thorvaldsen. Ingen af disse originalkontrakter kendes i dag. Tilføjelsen “Copie” har således ikke været at finde på det originale dokument.
Afskriften er antagelig foretaget 1821 efter Hopes eksemplar af kontrakten, jf. brev af maj 1821 fra bankieren Giovanni Raimondo Torlonia til Thorvaldsen. For mere herom se referenceartiklen om bestillingen.

Last updated 07.01.2013