The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.12.1818

Wyszyn er sandsynligvis identisk med den polske by Wyszyny, godt 50 km nord for Poznań. Her havde familien Raczyński også besiddelser.
Stednavnet er overstreget i brevet og erstattet med den større by Posen / Poznań, som om Raczyński tænkte, at Wyszyn var ukendt for Thorvaldsen.

Last updated 22.07.2018