The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.11.1803

Dvs. overordentlig god, idet forstavelsen eje- er et forstærkende led, se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 19.11.2015