The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.2.1838

Dvs. en replik af den danske maler C.W. Eckersbergs allerede i samtiden berømte maleri Portræt af Bertel Thorvaldsen, 1814, Akademiraadet, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, København, inv.nr. KS 38.
Bolette Puggaards replik af dette maleri befinder sig i dag på Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0880.

Last updated 20.04.2018