The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.2.1838

Thorvaldsen var ordblind, og det var derfor en omstændelig og tidskrævende opgave at læse og skrive. Formentlig er det denne “plage”, Puggaard her refererer til. Desuden kunne alt, der holdt billedhuggeren væk fra sine arbejder og den skabende proces, opfattes som en plage og en distraktion. Af samme årsag fik han derfor ofte venner og kolleger til at gøre arbejdet for sig, jf. også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces, Thorvaldsens tale- og skriftsprog og Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidlige breve.

Last updated 20.04.2018