The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.12.1837

Thorvaldsen var ordblind og skrev nødigt breve. Af samme årsag fik han derfor ofte venner og kolleger til at gøre arbejdet for sig, jf. det følgende og referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces, Thorvaldsens tale- og skriftsprog og Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidlige breve. Puggaards P.S. skal formentlig også ses i denne sammenhæng, da indholdet ikke tilføjer noget nyt til det øvrige brev, men blot opsummere det allerede skrevne. En kort og lettere tilgængelig version af brevets hovedbudskab.

Last updated 19.04.2018