The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.11.1803

Schubart kendte til Thorvaldsens dårlige økonomiske forhold på daværende tidspunkt, og forudbetalingen på 60 scudi for nedennævnte buste antagelig af A.P. Bernstorff må opfattes som Schubarts forsøg på at hjælpe den unge kunstner.
Om det økonomiske forhold mellem Schubart og Thorvaldsen, som det siden hen udviklede sig, se ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.

Last updated 22.10.2014