The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably around 1850

Thiele III, p. 71, nævner, at “en senere Tids Breve” bekræfter, at Thorvaldsen, Estrup og Scavenius-familien tilbragte den 17.8.1820 sammen.

Last updated 11.03.2018