The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably around 1850

Dvs. godsejer og etatsråd Jacob Scavenius (1749-1820), der små to måneder tidligere – 20.6.1820 – var død.
Det omtalte mindesmærke / gravmæle, som Thorvaldsen åbenbart må have lovet at ville fremstille, blev i 1824 fuldført af Hermann Ernst Freund.

Gravmælet kan i dag ses på Holtug kirkegård tæt ved herregården Gjorslev på Stevns.

H.E. Freund: Jacob Scavenius (1749-1820), gravmæle, 1824, Holtug kirkegård

H.E. Freund: Jacob Scavenius (1749-1820), gravmæle, 1824, Holtug kirkegård

Last updated 11.03.2018