The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1820

Dvs. den østrigske fyrste og feltmarskal Karl Philipp von Schwarzenberg, hvis gravmæle Thorvaldsen fik bestilling på, som det fremgår her. Monumentet blev imidlertid aldrig udført.

Last updated 17.02.2020