The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.6.1805

Gotskalk Thorvaldsens præcise alder er ikke sikkert fastlagt, se mere herom i hans biografi.
I en anden af Vartovs protokoller, hvor Thorvaldsen seniors personoplysninger er anført, angives hans alder til 66 år. Der har altså været nogen usikkerhed om det præcise tal.

Last updated 18.10.2017