The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.12.1842

[Schrøders, op. cit., note i den trykte tekst:]
En Aften, da Admiral Peter Wulff var i Teatret, fandt han sig ilde, gik ud, tog en Droske for at køre hjem, og inden han kom til Søkadet-Akademiet – var han død. Oehlenschlägers Erindringer 4, S. 171.

Last updated 29.09.2017