The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.7.1843

Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd.

Last updated 09.09.2017