The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Februar-marts 1804

C.F. Hansen fik år 1800 overdraget hvervet at udføre tegninger til et nyt Christiansborg. Hans planer blev approberet af Christian 7. i 1803, jf. Hakon Lund og Anne Lise Thygesen: C.F. Hansen, Arkitektens Forlag 1995, p. 277-278.

Last updated 29.12.2008