The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Februar-marts 1804

Brevudkastet begynder brat, men meningen med ordet disse må være de skulpturelle værker, der skulle udsmykke Christiansborg Slot. C.F. Hansen havde netop i 1803 fået godkendt sine planer til genopførelsen af det nedbrændte slot. Se i øvrigt referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg om de arbejder, Thorvaldsen kom til at udføre til slottet.

Last updated 07.01.2013