The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Canonical measurements. Thorvaldsen’s Statue Jason with the Golden Fleece

[Redaktørens note til teksten:]
Den tyske klassiske arkæolog Aloys Hirt.

Last updated 13.02.2017