The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Gates of Paradise

[Forfatterens note i teksten] Jonas Collin, der fra 1816 var deputeret for finanserne, var 1831-40 deputeret i rentekammeret. At han paraferer rentekammerets indstillinger og de kongelige resolutioner, og at Bindesbøll havde glæde af, at Collin var gift med Bindesbølls moster, gør det nærliggende at tænke pa Collin i forbindelse med Thorvaldsen-indslaget, jfr. De samtidige manøvrer omkring Thorvaldsens Museum, sml. Bramsen: op.cit. (note 13) s. 60-66.

Last updated 03.02.2017