The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.1.1804

Thorvaldsen havde på brevskrivningstidspunktet brug for opmuntring, fordi han både havde økonomiske og institutionelle problemer: For det første var hans stipendium fra Kunstakademiet udløbet i 1802, og selvom han havde modtaget Thomas Hopes bestillingJason, var hans økonomi ikke sikker i Rom, se fx brev af 14.11.1803 fra Stanley til Thorvaldsen og Thiele I, p. 198.
For det andet var han som Kunstakademiets stipendiat formelt set forpligtet til at vende hjem til Danmark og virke for fædrelandet. Om dette se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-04.

Last updated 07.01.2013