The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.5.1821

De af Sommariva modtagne portrætbuster er p.t. ikke lokaliserede, jf. også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie. At de imidlertid kom frem, bevidnes af G.B. Sommarivas brev til Thorvaldsen af 28.4.1822.
Busterne omtales også af Sommariva i brev til sønnen af 7.11.1821, Lettere del Conte Gio. Battista Sommariva a suo figlio Luigi, dall’anno 1809, fino all’anno 1825, op. cit., p. 163; 4.12.1822, p. 174; samt 7.1.1823, p. 184. Her omtales også, at et ekstra sæt skulle sendes til London, muligvis til den franske politiker Gérard de Lally-Tollendal (1751-1830), (Sommariva skriver Laly Tolendal).
Der var tale om i alt to sæt til Sommariva selv – et i gips, der var modtaget i 1822, jf. det føromtalte brev af 28.4.1822, og et sæt i marmor, der blev fuldført 1823 og sendt til Paris, jf. Fernando Mazzoca: Villa Carlotta, Milano 1983, p. 77.

Last updated 24.01.2017