The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Frieze of Jørgen Sonne

Sonne har, ligesom Constantin Hansen siden med billedet af den grundlovgivende rigsforsamling, forholdt sig til den historiske begivenhed, således som han mente, den burde have taget sig ud.
 

Jvf. Hannemarie Ragn Jensen: For Fædrelandet og Friheden, i: Kunstværkets krav. 27 fortolkninger af danske kunstværker. Red. Ernst Jonas Bencard, Anders Kold og Peter S. Meyer, København 1990, s. 126-139.

Last updated 13.12.2016