The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Museum - From Rome to Copenhagen

[Forfatterens note til teksten:]
Her citeret fra Bott, ibid. s. 369.

Last updated 14.11.2016