The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Museum - From Rome to Copenhagen

[Forfatterens note til teksten:]
N. L. Høyen: Om Thorvaldsen og hans Museum, København 1837, s. 8-9.

Last updated 14.11.2016