The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.5.1820

Dvs. villighed, som med glæde, altid eller straks er parat eller rede til noget, især til at yde en tjeneste, udføre gode handlinger, jf. redebon, Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 26.10.2016