The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1.1.1818

Dvs. hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, der i perioden 1815-1864 hørte til Helstaten Danmark, dvs. at de tilhørte den danske konge.

Last updated 22.10.2016