The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Thorvaldsen opholdt sig ca. 8 dages tid i Hamborg/Altona medio september 1819.

Last updated 18.10.2016