The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1813

Joachim Bernstorff, søn af A.P. Bernstorff, som i foråret 1813 sendtes til England, for der at forhandle om Danmarks mulighed for at beholde Norge. Missionen mislykkedes imidlertid.

Last updated 11.07.2008