The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1813

Dvs. til en vis grad (udtrykket brugtes især om ‘i ret høj grad’). Dvs. i ret stor udstrækning, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 2,1).

Last updated 30.07.2008