The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1813

Den græske afhandling om det ophøjede, Peri Hypsos, formentlig fra 1. årh. e. Kr. Afhandlingens forfatter Longinus er ikke endeligt identificeret, se hertil Niels Møller: “Longinos”. Den store Stil, København 1934, p. 5-12.

Last updated 11.07.2008