The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Idle and the Wild

Bissens modstand mod den nye tids kunst er dokumenteret af hans elev og ligeså konservativt indstillede Th. Stein i Stein, op. cit., p. 13: “Med Uvilje og Sorg havde Bissen set den Retning, som Billedhuggerkunsten i den senere Tid havde taget, saa forskellig fra dens store Traditioner og kun egnet til at tilfredsstille en uforstaaende og derfor nøjsom Slægt.” Se også p. 11, ibid.

Last updated 08.09.2016