The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.3.1804

Se kommentaren tilknyttet “dannede Konsters hjem, Rom”, da der antagelig på dette sted hentydes til samme fundatser fra Kunstakademiet i København.

Last updated 11.06.2008