The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.8.1817

Thorvaldsen udførte en række tegninger forestillende de tre Marier ved graven, bl.a. C192r og C195, der sandsynligvis knytter sig til denne bestilling. Se endvidere bagsiden af et brev af 18.4.1818, hvor Thorvaldsen har skitseret gravmælet og der med Just Mathias Thieles hånd er skrevet, at det drejer sig om udkast til gravmæle for Bonar. Dette kan der heller ikke herske tvivl om, da det helt tydeligt fremgår, at Thorvaldsen har indtegnet to våbenskjold samt indtænkt en form for epitaf, hvilket svarer til forhåndenværende brevs ønsker.

Last updated 22.11.2016