The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Wills of Thorvaldsen

Thiele IV, S. 46.
Jf. brev af 11.12.1838 fra Thorvaldsen til Københavns Magistrat.

Last updated 05.05.2018