The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Wills of Thorvaldsen

Danske Cancellies Brev Nr. 1166/1833 i Rigsarkivet, hvor en Afskrift af Erklæringen findes [jf. erklæring af 10.8.1832 fra Thorvaldsen til NN]. Det af Thiele III, S. 455, meddelte Pro-Memoria af 8. August 1832, som Thorvaldsen skulde have indsendt til Kancelliet, maa være et ubenyttet Koncept; det er aldrig indgaaet til Kancelliet og fremtræder desuden uden Underskrift.

Last updated 05.05.2018