The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.9.1838

[Barfods note til teksten:]
Pastor Boye bød ham i en Tale Velkommen, — tilføjer Kjøbenhavnsposten, Nr. 256 (d. 17de Septb).

Last updated 26.08.2016