The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.-29.7.1823

De tyske tegnere og kobberstikkere, brødrene Riepenhausen.

Last updated 02.05.2008