The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.-29.7.1823

Thorvaldsen forstod tysk, men kan, som det antydes her, have haft vanskeligt ved at oversætte dansk til tysk i formfuldendt stil. Se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Last updated 07.01.2013