The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen Interpreted in the Light of Danish Sculpture of the 1980s

[Forfatterens note til teksten:]
Citatet stammer fra den danske udgave af en forelæsning om Thorvaldsens kunst, som Morten Stræde holdt i Accademia San Luca i Rom i januar 1997. Denne forelæsning er trykt på engelsk i en antologi med Morten Strædes essays, TXTs, København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, 2000, s. 166-67.

Last updated 08.08.2016