The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen Interpreted in the Light of Danish Sculpture of the 1980s

[Forfatterens note til teksten:]
Flere af resultaterne af denne diskussion er indgået i E. M. Bukdahls artikel »Winckelmann, Wiedewelt, Thorvaldsen and Danish sculpture in the 1980s«, i: Thorvaldsen. L’ambiente, l’influsso, il mito, som er et særnummer af Analecta Romana Institutì Danici, Rom, 1991, s. 227-229 og s. 234.

Last updated 08.08.2016