The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The heroic Dead and The living Hero

[Forfatterens note til teksten:]
Om »Filoktet« og »Adrastos« se: Charlotte Christensen, Maleren Nicolai Abildgaard, 1999, s. 7 ff.

Last updated 19.07.2016