The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.3.1804

Med denne sætten lighedstegn mellem Rom og hjemstedet for høj kunst hentydede fonden formodentlig indirekte til, at de havde indset, at Thorvaldsen bedst kunne producere fremragende kunst i Rom. Dermed antydede de, at de ville afvige fra Kunstakademiets fundatser, der ellers foreskrev, at stipendiaterne skulle vende hjem for at tjene konge og fædreland efter endt studietid i udlandet. At fonden her synes at lade Thorvaldsen forstå, at det endnu en tid er i Rom, at han som lovende kunstner hører hjemme, må have lettet Thorvaldsen betydeligt. Det er tydeligt, også i Thorvaldsens svarkoncepter af medio april 1804 og af senest 24.4.1804, at han ønskede at udskyde hjemrejsen længst muligt. Se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-04 for mere herom.

Last updated 31.08.2014