The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 18.11.1813

Det vides ikke hvilke tegninger af relieffer, Koreff her hentyder til. Muligvis er der tale om nogle af de kobberstik efter Thorvaldsens relieffer, som blev publiceret af Brdr. Riepenhausen og Mori i Le statue e li bassirilievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese. Disegnati ed incisi dai Riepenhausen e da Ferdinando Mori, Rom 1811. Selvom der i dette tilfælde strengt taget ikke er tale om tegninger, så er det sandsynligt, at Koreff omtaler dem som tegninger, da stikkene fremtræder som omridstegninger, såkaldte konturstik, og da han i det følgende taler om “Zeichnungen” af Alexanderfrisen, hvormed han sikkert mener konturstik, der gengiver frisen.

Last updated 10.05.2016