The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 18.11.1813

Thorvaldsen skrev ikke gerne breve pga. ordblindhed og deraf følgende skrivevanskeligheder, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog, eller emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

Last updated 10.05.2016