The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on On the history of style and an alternative frieze

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
I bogen Min Far, 1948, s. 281, har hans søn skildret familiens beskedne, borgerlige levevis.

Last updated 25.04.2016